Praktisk information for skolebesøg

Rammer for undervisningen

Amagermuseet består af to firlængede gårde, der indeholder interiører, hvor eleverne kan træde ind i historien og ikke blive forstyrret af skillevægge og montrer. Nordgården indeholder billet/information og butik. Derudover er der vaskeri, sommerkøkken og smedje. Den gamle museumsgård rummer dragtudstilling i standlængen, mens hovedbygningen er en interiørudstilling med stuer fra St. Magleby, Dragør og Tømmerup. I den tidligere lo er der indrettet en malerisal med motiver fra Amager og Amagerbønder.  

Medbragte madpakker

Det er muligt at spise medbragt mad udendørs både i museets forhave, hvor der er borde og bænke og i museets rosenhave på tæpper, som kan lånes af museet. I tilfælde af dårligt vejr kan skoleklasser spise den medbragte mad ved langbordet i museets sommerkøkken.

Transport

Tog: Fra Københavns Hovedbanegård eller Nørreport med Øresundstoget til Tårnby Station. Skift til bus. Bus: Tag bus 250S eller 35 og stå af ved St. Magleby Kirke. Følg skiltene fra vejkrydset til museet og gå ca. 300 m. ad Hovedgaden til hovedindgangen ved den gule gård (Hovedgaden 4). Bil: Der findes parkeringsplads bag museet på Nordre Kinkelgade 18. 

Opførsel

Museets genstande må ikke berøres. Museet er om sommeren beboet af dyr (kaniner, grise, høns, gæs, og geder). Man kan efter undervisningens ophør gå ind til kaniner, grise og geder og klappe/ae. Det er vigtigt, at man forholder sig i ro og ikke løber efter dyrene eller klatrer på ting i indhegningerne. Dyrene må ikke fodres! Museets anvisninger skal altid følges.

Lærerrolle

Lærernes rolle er klasseledelse samt at deltage i aktiviteterne. Efter undervisningens ophør er det lærernes ansvar at holde opsyn med eleverne på museets arealer.

Til børnehaver/daginstitutioner 

Børnehaver og andre institutioner er velkomne til at gå en tur på museets område og hilse på dyrene. I bedes ringe eller sende en sms til 30108864 med antallet af personer, der har besøgt museet. I kan også sende en mail til skoletjeneste@museumamager.dk